Knauf AMFKnauf AMF

zpět

THERMATEX® Symetra RG 4-16 4x4

THERMATEX® Symetra RG 4-16 4x4THERMATEX Design

THERMATEX® Symetra RG 4-16 4x4

THERMATEX® Symetra Rg 4-16 / 4 x 4 přesvědčí, stejně jako všechny desky Symetra, pravidelným děrováním povrchu a vynikajícími hodnotami v oblasti požární ochrany a akustiky. Jeho jedinečnost spočívá v tzv. blokovém děrování. Pravidelnými mezerami v děrování vytváří rastrový vzhled vymezený plochami děrovanými 4x4 otvory. Výsledkem je přesný a zajímavě uspořádaný design povrchu, který je kromě jiného ideální pro použití v obchodech.

Podrobnosti

Vlastnosti
  • Reakce na oheň: A2-s1, d0 podle ČSN EN 13501-01
  • Požární odolnost: REI30 podle EN 13501-2 (v provedení podle příslušného technického listu)
  • Zvuková pohltivost: DIN EN ISO 354 αw = 0,50 podle DIN EN ISO 11654 NRC=0,50 podle ASTM C 423
  • Odolnost vlhkosti: do 90% relativní vzdušné vlhkosti
  • Světelná odrazivost: pro bílou barvu podobnou RAL 9010 neoslnivé cca. 87%
  • Tepelná vosidvost: λ = 0,052-0,057 W/mK podle DIN 52612
  • Barva: bílá podobná RAL 9010

Hodnoty zvukové pohltivosti

Ke stažení

Popis Vydání Typ dokumentu
Technický list Thermatex Symetra RG 4-16 4x4 VIII/2016 Technický list
1 strana
Technický list THERMATEX Symetra RG 4-16 4x4 Mai 2016 Technický list
1 strana
Technický list THERMATEX Symetra RG 4-16 4x4 Apr. 2016 Technický list
PDF
1 strana