Knauf AMFKnauf AMF

My u Knauf AMF

Ďalej

Váš spolehlivý partner

Celosvetová predejná a servisná sieť na najvyššej úrovni.

Naším cíľom je nielen ponúknuť systémové riešenia a produkty, ale našim cieľovým skupinám zákazníkov (architektom / projektantom, obbchodníkom, montážníkom, investorom) po celom svete miestne poradenstvo a podporu.

Knauf AMF je zastúpený četnými zamestnancami a technickými kanceláriami na piatich kontinentoch. Tak sme schopní zaistit, že bude vždy zaistené kompetentné poradenstvo v priebehu celého procesu plánovánia, objednávánia aj realizácie našich produktov načas a na správnom mieste.

Kvalita výrobkov "Made in Europe": Všetky produkty Knauf AMF sú vyrábany v šiesti výrobných závodoch v Európe, pretože chceme dodržať naše vysoké štandardy kvality s cieľom zaistiť ich v dlhodobom časovom horizonte.

Dozvedieť sa viacej!

História

Dále

HistóriaTradícia ktorá zavädzuje

História firmy Knauf AMF

Firma Knauf AMF GmbH & Co. KG má veľmi dlhú históriu - potom, čo už bola založená ako Atex Papierfabrik v roku 1889 v bavorskom Grafenau. V roku 1963 nasledoval rozhodujúci krok...

Dozvedieť sa viacej!
Weiter

Naše zodpovednosť

  • Udržiteľnosť

    Udržiteľnosť začíná Knauf AMF již v průbehu vývoje produktů. Napríklad výberem surovin, volbou uzavreného kolobehu materiálu ve výrobním procesu, nebo dosahováním extrémne vysoké trvanlivosť a recyklovateľnosti výrobků. Dozvedieť sa viacej!
  • Suroviny

    Knauf AMF klade pri výberu surovin pro AMF produkty důraz na maximální ekologičnost. Ekologická výroba je pro nás samozrejmostí. Výroba se plánuje energeticky optimalizovaná, uzavrený kolobeh vody v závode a opetovné využití výrobních odpadů jsou jen ukázky z mnoha prípadů ekologického nastavení myšlení u nás. Dozvediet se více

Knauf KG

Ďalej

KnaufSpojovať kompetencie a vytvárať hodnoty

Spoločne sme silní!

Inovatívne myslenie a otevrenosť k technologickým inováciam určuje stratégiu spoločnosti Knauf. Knauf neustále pracuje na zdokonalení výstavby, modernizaci a efektivnosti.

Dozvedieť sa viacej!