<

Knauf AMFKnauf AMF

Akustické podhľady a stenové obkladyOchrana pred hlukom od Knauf AMF

Perfektná akustika

Naša požiadavka na podhľadové a stenové systémy nie je nič iné ako dosiahnutie perfektnej priestorovej akustiky s nadčasovým elegantným dizajnom. Vašemu priestoru sa flexibílne prispôsobíme (aj dodatočne) abysme pomohli splniť súčasné akustické požiadavky a dizajnový koncept.

Dále

PODHĽAD AKO AKUSTICKY FUNKČNÝ PRVOKVeľký potenciál v oblasti priestorovej akustiky

Podhľad veľmi prispieva ku akustike miestnosti. Zatiaľ mal architekt alebo projektant na výber medzi hladkými materiálmi s nízkou zvukovou pohltivosťou alebo perforovanými materiálmi s vysokou zvukovou pohltivosťou, ale s priznanou perforáciou. Tento čas je za nami. Akustické podhľady AMF v sebe spájajú vysokú pozdĺžnu vzduchovú nepriezvučnosť s vysokými hodnotami zvukovej pohltivosti a súčasne ponúkajú aj často žiadaný elegantný hladký vzhľad. Ale to nie je všetko: vďaka různým akustickým vlastnostiam produktov AMF je možné akustiku v priestore "ladiť": dosiahnuť optimálneho času dozvuku a zrozumiteľnosti podľa druhu užívaní a charakteru miestnosti (príkladem sú školská trieda alebo hľadisko v kine). Toho bolo v minulosti možné dosiahnuť jen s veľkým úsilím, a preto tieto riešenia boli takmer vyhradené pre kongresové haly alebo společenské priestory. S akustickými podhľadmi AMF je možné vylepšiť akustiku kancelárií, konferenčných a výstavných siení, predsálí a chodieb, učební, posluchární aj divadiel. Všade může byť dobrá akustika. Tým sa zvyšuje pocit pohody, koncentrácia a vnímavosť, podporuje sa výkonnosť aj zdraví pobývajúcich. To je možné a vďaka novým výrobkom, ktoré kombinujú rôzne materiály v sendvičovej konštrukcii. Okrem toho je možné ponúknuť aj optimálnu požiarnu bezpečnosť, efektivnu a snadnú údržbu, ktoré sa pre prevádzku ukazujú ako veľmi žiadané.

Ďalej

Kde je nutná dobrá akustika

Hotely & Gastronomia

Centra volného času, stadiony, športové haly

Kancelárske a správne budovy

Dále

Výrobky pre perfektnú akustiku

Dále

PARAMETRE ZVUKU

Zvuková pohltivosť

Vysvetlenie pojmov

Jednoducho by sa mohlo povedať, že za ‚počuteľnosť’ (strašný pojem) je v miestnosti zodpovedná zvuková pohltivosť. Za zvukovú pohltivosť považujeme súhrn akustických vlastností/pohltivostí všetkých plôch v miestnosti. Na nej záleží, či je priestor vnímaný ako "zahalený" - s dlhým dozvukom, alebo zatlmený, a predovšetkým, aok hlasite zdroj zvuku/hluku pôsobí. Čo sa rozumí pod označením ,zvuková pohltivosť'? Je tak označovené zníženir zvukovej energie v miestnosti stratou energie zvukových vln na povrchu stavebných dílů, zariadení a obecne materiálov v miestnosti. Zvukovou energii pohlcujú alebo odrážajú všetky predmety v miestnosti : mobiliár, závesy, koberce, a tiež prítomné osoby. Správne zvolené materiály, ktoré spoločne pohlcují vhodným spôsobom zvukovou energiou, potom zaistí, že priestor je vnímaný ako akusticky prijateľný. Schopnosť materiálov ,pohlcovať' zvukové vlny je daná ich materiálovou povahou. Porézne, otvorené alebo perforované materiály absorbujú zvukové vlny za normálnych podmienok veľmi dobre. Hladké, uzatvorené materiály zvuk odrážajú.

,Dobrou počteľnosťou' sa popisujú akustické podmienky, ktoré zaidťujú čo najlepší prenos zvukovej informácie od zdroja k poslucháčom pri zaistení čo najmenších šumov.

Pozdĺžna vzduchová nepriezvučnosť

Vysvetlení pojmov

Strop miestnosti, rovnako ako ostatné ohraničujúce konštrukcie, prispieva k prenosu zvuku medzi jednotlivými miestnosťami. Preto je dôležité, aby materiál podhľadOV vykazoval čo najvyššie hodnoty pozdĺžnej vzduchovej nepriezvučnosti. Tu sa nejedná ako v prípade zvukovej pohltivosti o optimalizáciu hodnôt, ale o hľadanie maximálnych hodnôt. Podhľadové systémy Knauf AMF dosahujú vysokých hodnôt nepriezvučnosti a sú preto dobrým prostriedkom pre riešenie obmedzenia prenosu zvuku medzi priestorami.

Mohlo by Vás tiež zaujímať