Knauf AMFKnauf AMF

Centrum dokumentov


Všeobecné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné montážne podmienky

Všeobecné podmienky pre montáž podhľadových systémov s požiarnou odolnosťou

Všeobecné podmienky použitia dosiek Heradesign


Akustické vlastnosti

Minerál Thermatex


Kov MONDENA


Drevo HERADESIGN


Minerál TOPIQ


 

Dále


Technické listy systémov

Systém A/A Systém A/A - skrytá konštrukcia nerozoberateľná

Systém A/B Systém A/B - skrytá konštrukcia rozoberateľná

Systém A/E Systém A/E - skrytý kovový

Systém B Systém B - priama montáž

Systém B/WS Systém B/WS - stenový obklad

Systém C Systém C - viditeľná konštrukcia

Systém C/SF Systém C/SF - podhľad montovaný zdola

Systém F Systém F - chodbový

Systém I Systém I - paralený rastrový


Návod na montáž stenových aborbérov

Katalog konštrukcií a príslušenstva k podhľadovým systémom AMF


Technické listy produktov

Thermatex & Ecomin

Antaris C

Feinfresko

Feinstratos

Feinstratos micro perf

Filigran

Fresko

Laguna

Laguna micro perf

Mercure

Orbit

Planet

Schlicht/- HYGENA

Star

Heradesign

Heradesign fine

Heradesign fine PLUS

Heradesign fine A2

Heradesign superfine

Heradesign superfine PLUS

Heradesign superfine A2

Heradesign macro

Heradesign micro

Heradesign plano

Heradesign plano PLUS

Metall & Kombimetall

MONDENA glatt

MONDENA perforiert

Kombimetall perforiert

Acoustic Range

Thermatex Acoustic

Thermatex Acoustic dB 41

Thermatex Acoustic dB 43

Thermatex Acoustic RL

Thermatex Alpha

Thermatex Alpha HYGENA

Thermatex Alpha One

Thermatex Alpha HD

Thermatex Colour

Thermatex Alpha Schwarz

Thermatex Silence

Thermatex Thermofon/- HYGENA

Thermatex Aquatec/- HYGENA

Thermatex Symetra

Thermatex Symetra RG 2,5-10

Thermatex Symetra RG 4-10

Thermatex Symetra RG 4-16

Thermatex Symetra RG 4-16/4x4

Thermaclean

Thermaclean S weiss

TOPIQ®

TOPIQ Prime

TOPIQ Efficient PRO

Technické listy požiarnych systémov

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky pre montáž podhľadov s požiarnou odolnosťou

TL0001 - detaily napojení na svislé a vodorovné SK konštrukcia

Systém A/B Skrytá konštrukcia - Systém A/B

TL 2-125 - REI 120 pod ŽB konštrukciou

Systém B Skrytá konštrukcia - Systém B - samostatný požiarny predel

TL 3-282 - EI 30(a←b) - Heradesign

TL 3-380 - EI 30(a←b) - Heradesign

TL 3-480 - EI 30(a←b) - Heradesign

Systém C Viditeľná konštrukcia - Systém C/24 mm - ochrana nosnej konštrukcie

z oceľových nosníkov so železobetónovým záklopom

TL 4-020 až R60

TL 4-029 až REI120

TL 4-125 až REI90

TL 4-126 až REI90

TL 4-127 až REI120

TL 4-128 až REI120

TL 4-130 až REI60

TL 4-131 až REI60

Ecomin

TL 4-135 až REI60

z oceľových nosníkov s plynosilikátovým alebo keramickým záklopom

TL 4-150 až REI60

z drevených trámov s dreveným záklopom

TL 4-161 až REI45

TL 4-162 až REI30

strechy so zbíjanými väzníkmi

TL 4-170 až REI30

strechy z oceľových nosníkov a trapézového plechu

TL 4-172 až REI30

TL 4-173 až REI60

TL 4-174 až REI30

Systém I Paralelná rastrová konštrukcia - Systém I - samostatný požiarny predel

TL 8-180 - EI30 (a←b)

TL 8-181 - EI30 (a←b)