Knauf AMFKnauf AMF

Další

Hľadanie riešenia požiarnej odolnosti stropných/strešných konštrukcií

Pri hľadaní riešenia požiadaviek na požiarnu odolnosť podhľadových systémov je nutné v prvom rade presne špecifikovať typ resp. klasifikáciu požiarnej odolnosti, vyžadovanej v PBRS:
  • R   - podhľad plní funkciu ochrany nosnej konštrukcie, tzn. zaiisťuje statickú funkciu nosných prvkov počas požadovanej doby; táto požiadavka je najmenej náročná na materiálne riešenie, vyžaduje sa iba špecifikácia chránených nosných prvkov.
  • REI - požaduje sa zaiistenie požiarnej odolnosti celej stropnej/strešnej konštrukcie, ktorú tvorí podhľad, medzistropná dutina, staticky účinné nosné prvky stropu/strechy a záklop/strešný plášť; táto požiadavka je splniteľná s väčšinou štandardných materiálov rady Thermatex; vyžaduje sa špecifikácia nosnej konštrukcie stropu/strechy, parametre záklopu/strešného plášťa, potrebná podvesná výška/vzdialenosť od chránených prvkov nosnej konštrukcie.
  • EI  - podhľad plní funkciu samostatného požiarneho predelu chrániaceho vedenie nad podhľadom alebo únikovú cestu, tzn. iba konštrukcia podhľadu zaiisťuje celú požianu odolnosť; táto požiadavka je najnáročnejšia, vyžaduje použitie dosiek Thermatex hr. 40 mm alebo použitie položenej izolácie 2x50 mm CNF Board D9 (vo vybraných konfiguráciách).

Vo formulári môžete zadať požiadavku na požiarnu odolnosť a technickú špecifikáciu nosnej konštrukcie, ponúkneme Vám k tomu odpovedajúce technické riešenie


Ochrana staticky fungujúcích nosných prvkov

Špecifikácia požiadaviek na požiarnu odolnosť a chránenej konštrukcie

Technická špecifikácia konštrukcie

(Vzdialenosť od spodnej hrany záklopu k zadnej strane podhľadu)

Podrobnejší popis/Ďalšie požadavky (akustika, umývatelnosť, hygiéna)

Ostáva znakov: 600

Uveďte prosím kontaktné údaje

* Povinné polia


Zaistenie požiarnej odolnosti celej konštrukcie stropu/strechy

Špecifikácia požiadavky na požiarnu odolnosť a chránenej konštrukcie

Poznámka pre požiarne odolnosti s požiadavkou do REI30 je možné samozrejme použíť i technické riešenia využívajúce samostatné požiarne predely.

Technická špecifikácia konštrukcie

(Vzdialenosť od spodnej hrany chránenej nosnej konštrukcie k zadnej strane podhľadu)

Formát dosky [mm]
Podrobnejší popis/Ďalšie požadavky (akustika, umývatelnosť, hygiena)

Ostáva znakov: 600

Uveďte prosím kontaktné údaje

* Povinné polia


Podhled ve funkci samostatného požárního predelu

Specikace požadavku na požární odolnost a chránené konštrukcia

Technická špecifikácia konštrukcie

mm (Priestor pre prípadné rozobieranie podhľadu)

Formát dosky [mm]
Podrobnejší popis/Ďalšie požiadavky (akustika, umývateĺnost, hygiena, nárazuvzdornosť)

Ostáva znakov: 600

Uveďte prosím kontaktné údaje

* Povinné polia