<

Knauf AMFKnauf AMF

Čistota & Hygiena

Dále

HygienaRovnováha medzi čistotou a akustikou

My u Knauf AMF víme, že zdravotnícke zariadenia kladú veľký dôraz na udržovanie hygieny a že to platí aj pre podhľady. Ďalším aspektom, ktorý je ale vnímaný menej často, ale je rovnako tak dôležitý, je akustická klíma. Predovšetkým v čiastiach, kde pobývajú pacienti, zlepšuje vhodná akustika vnímanie pocitu pohody v miestnosti a tým prispieva k úspešnému léčebnému procesu. Ale aj pre zamestnance v nemocniciach, domovoch dôchodcov alebo laboratóriach je pracovné priestredie s vhodnými akustickými pomerami dôležité, pretože prílišné zaťaženia hlukom môžu viesť k zvýšenej únave, ztrate koncentrácie a následne aj k väčšiemu výskytu chorôb. Pritom rôzné oblasti činnosti a aktivít v zdravotnickom zariadení kladú na riešenie akustiky rozdielné požiadavky. Sú odvislé predodvšetkým od spôsobu užívania priestor: chodba požaduje iné riešenie akustiky ako izby pacientov. Rovnako tak pôsobí farebné riešenie rôznych prevádzkových častí , pretože farebnosť ovplyvňuje náladu obdobne ako akustika. To všetko vyžaduje individuálny prístup k riešení. Preto sme vyvinuli rôzne prevedenia podhľadov a stenových obkladov, ktoré spĺňají nielen hygienické požiadavky v zdravotníctve, ale odpovedajú tiež našim vysokým štandardom v akustike a požiarnej odolnosti. Súčasne sa stávají dôležitým dizajnovým prvkom v návrhu interiéru.

Čisté priestoryKlasifikácia miestností podľa ISO

V lékarskom výzkume, liečbe a aseptickej výrobe liečiv sú čisté priestory nepostradateľné. Sledujú a starostlivo nastavujú a upravujú sa tu rôzné parametre ako je počet prachových častíc, množstvo zárodkov, teplota, vlhkosť a tlak. Tým je zajistené, že stávajúci aj privádený vzduch je veľmi čistý a spĺňa všetky požadované kritériá čistoty. To pomáha chrániť pacientov a zaistiť kvalitu liečivých prípravkov. S ohľadom na to, že všetky použité diely a materiály v miestnosti musia spĺňať požadovanú ISO klasifikáciu priestoru, musia aj podhľadové systémy spĺňať najvyššie nároky na uvolňovánie pevných častíc. To je dôvod, prečo sme vyvinuli certifikované podhľadové dosky špeciálne prispôsobené potrebám rôzných využití čistých miestností so stanovenou triedou čistoty, ktoré sú vhodné pre čisté priestory až do triedy ISO 3. Všetky naše čisté riešenia izieb sú testované v laboratórnych podmienkách referenčných čistých priestor v spoločnosti Fraunhofer Gesellschaft.

Čistiteľnosť a odolnosť

Prevedenie povrchu dosiek Knauf AMF Spôsob čistenia Počet cyklov čistenia
Čistenie za sucha Čistenie za vlhka Mokré čistenie Čistenie tlakovou vodou
THERMATEX® hladký napr. Schlicht, Laguna denne
THERMATEX® štrukturovaný napr. Feinstratos micro, Star denne
THERMATEX® razený napr. Feinfresko, Mercure, Fresko denne
THERMATEX® Symetra denne
Kašírované dosky Acoustic Range napr. THERMATEX® Alpha, Thermofon denne
Metall/Kombimetall perforovaný denne
Metall/Kombimetall hladký 1x týdne
THERMATEX® Thermaclean S 1x týdne
THERMATEX® Aquatec 1x týdne

Naše stropná doska THERMATEX® Thermaclean S byla testovaná na chemickou odolnosť (čistiteľnosť) čistiacim priestredkom, procesom a dezinfekčným činidlám metodou podľa DIN 53168 Postupu A . Dezinfekčné priestredky boli vybraté tak, aby boli zahrnuté všetky základné typy chemických zľúčanín obsiahnutých v dezinfekčných priestriedkach užívaných v zdravotníctve.
Nie všetky povrchy AMF sú vhodné napríklad pre mokré čištení alebo vysokotlaké čištení. Vhodné postupy čištení sú uvedeny v této tabulce.

Odolnosť vlhkosti

Proti vodnej pare a vlhkosti

Ve zdravotníckych zariadeniach sa stretáva veľa ľudí a procesov, ktoré môžu rýchlo viesť ke zvýšeniu vlhkosti. Pridajte k tomu pravideľné čistení všetkých povrchov. Aby odolali čisteniu a zvýšené vlhkosti v dlhom časovom horizonte, povrchy musia byť predovšetkým odolné proti vlhkosti. Vlhkosť má významný vplyv na stabilitu a štruktúru minerálnych dosiek a tým aj na ich životnosť, krom toho vysoký obsah vodních par v mnoha prípadech vede ke ztráte rozmerové stability a vede k deformacím dosiek. Vzduch se správa ako špongia, absorbuje vlhkosť a môže, v závislosti na teplote, vodu vo forme pary prijímať.

Výrobky Knauf AMF pre oblasti náročnej hygieny

Mohlo by Vás tiež zaujímať