Knauf AMFKnauf AMF

 • AMF TACET® Akustický bezškárový podhľad

  Nový rozměr dizajnu s akustikou

 • AMF TACET® Akustický bezškárový podhľad

  Nový rozměr dizajnu s akustikou

 • AMF TACET® Akustický bezškárový podhľad

  Nový rozměr dizajnu s akustikou

 • AMF TACET® Akustický bezškárový podhľad

  Nový rozměr dizajnu s akustikou

 • AMF TACET® Akustický bezškárový podhľad

  Nový rozměr dizajnu s akustikou

logo
Ďalej

To nejlepšie pre elegantné podhľady

Termín "TACET" pochádza z latiny a v hudbe označuje časť skladby, v ktorej nástroj prestane hrať a hlas - sa odmlčí. S konceptom AMF TACET® ponúka Knauf AMF spojenie hladkého a akustického podhľadu.

 • Dizajn
  Pre miestnosti, v ktorých sa trvalo sdržujú ľudia, by pri návrhu podhľadu mali byť okram akustických vlastností zvažovaný spôsob vytvorenia harmonického a uvolneného prostredia.
 • Pozdĺžna vzduchová nepriezvučnosť
  Dobrá zvuková pohltivosť súčasne s dobrými zvukovo izolačnými parametrami napomáha k zníženiu prenosu hluku do okolitých priestor.
 • Zvuková pohltivosť
  Keď zvuková vlna zasiahne povrch stavebných dieľov, konštrukcií alebo zariadenia je časť energie absorbovaná. Tým sa skracuje doba dozvuku, znižuje sa hladina hluku a zvyšuje sa zrozumiteľnost reči.

Pod označením AMF TACET® sa spájajú všetky produkty a systémy montované ako bezškárové. Štandardná konštrukcia z CD-profilov je zavesená na závesoch Nonius na nosnej stropnej konštrukcii. Oproti konkurenčným produktom nevyžaduje systém AMF TACET® tmelenie škár medzi doskami podhľadu, ktoré sú na rošt z CD-profilů našrúbované. Dosky sú pravidelne perforované a kašírované netkanou textíliou.

Následne sú nanesené dve vrsty špeciálnej akustickej omietky:

 • základná omietka AMF TACET® Basic
 • finálna omietka AMF TACET® Top Coat

Finálna povrchová úprava sa dodáva štandardne v prírodnej bielej podobnej na NCS S 0500 N, tónovanie do farebných odtieňov je možné.

Do podhľadu je možné integrovať svietidlá, reproduktory aj ďalšie vstavané prvky.

Hodnoty zvukovej pohltivosti zaraďujú systém AMF TACET® do skupiny širokopásmových podhľadov

Originálne stránky tu

Konštrukcia Systému AMF TACET®


AMF TACET® na konštrukcii z CD-profilov

Systém vychádza zo základnej konfigurácie konštrukcie užívanej pre sadrokartonovej konštrukcie

 • nosná konštrukcia z CD-profilov spájaných krížovými spojkami, základné/hlavné CD-profily 60x27x0,6 mm zavesené po max. 900 mm na závesy Nonius po max.800 mm. Základné/hlavné profily sú na stenách vložené do okrajových UD-profilov 28x27 mm. Montážné profily sú priečne umiestené po 400 mm.
 • na nosnú konštrukciu sú našrúbované dosky TACET® Base Board o rozmere 1600x580 mm. Hrany dosiek sú lepené pomocou Knauf POWER-ELAST, plocha je ohranená ukončovacím profilom z PVC.
 • na dosky TACET® Base Board je nanesená základná vrstva akustickej omietky AMF TACET® Basic v hrúbke 2 mm
 • finálna povrchová úprava je prevedená akustickou omietkou AMF TACET® Top Coat v hrúbke 2 mm. Základný odstieň prírodná biela podobná NCS S 0500 N, omietku je možné farebne tónovať

Ukončenie plochy


Prevedenie okraje podhľadovej plochy AMF TACET®

Okraj sa vždy realizuje ako "volne plávajúci", je nutné zaistiť prístup vzduchu do medzistropného priestoru

 • 1 - Top Coat akustická omietka
 • 2 - Basic - základná omietka
 • 3 - Base Board - doska
 • 4 - Knauf POWER-ELAST
 • 5 - Ukončovací PVC profil 3 mm
 • 6 - UD - profil
 • 7 - Záves Nonius a nosný rošt z CD-profilov
 • 8 - Šrúby Aquapanel Maxi

Napojení desek


Napojenie dosiek TACET® Base Board

Na hranu dosiek Base Board sa nanáša lepidlo Knauf POWER-ELAST

 • 3 - Base Board - doska
 • 4 - Knauf POWER-ELAST
 • 7 - CD-profil
 • 8 - Šrúby Aquapanel Maxi