Knauf AMFKnauf AMF

Vždy orientovaní na riešenieKnauf AMF - pre vysoký výkon

Prehľadne

Každý priestor a každý podhľad má svoje vlastné individuálne potreby a požiadavky: raz je to zvláštna akustika napr. v prednáškových sálach a zasadacích miestností. Inokedy je to čistota a hygiéna a niekedy je to špeciálna tepeľná a požiarna odolnosť alebo jen kreatívny dizajn.
My Knauf AMF máme pre Vás vždy správné riešenie!

Akustika

Dále

Celý rozsah zvukovej pohltivosti

 • Zvuková pohltivosť - a odrazivosť

  Rozsah hodnôt zvukovej pohltivosti je úplne pokrytý od vysoko pohltivých až po takmer odrazivé.
 • Akustika u AMF

  Použitím riešení podhľadov od Knauf AMF môžete dosiahnúť v miestnosti tej nejlepšej akustiky. Pre dobré počutie aj dobrú pohodu. Viacej tu

Požiarna ochranau Knauf AMF

AMF a požiarna ochrana

Dôsledným navrhovaním a reailizáciou budov podľa požiarno bezpečnostných pravidieľ môžu byť ochránené ľudské životy a súčasne minimalizované škody na hmotnom aj nehmotnom majetku.

Viacej tu

Materiál & Dizajn

Dále

Dizajn podhľadu v novom svetle

 • Odhalte nové možnosti!

  Použitím podhľadových systémov od Knauf AMF môžete súčasne riešiť akustiku, dizajn aj požiarnu odolnosť podhľadov v miestnosti. Viacej tu
 • Vlastný návrh podhľadov - neobmedzená paleta nápadov

  Použitím technológie Varioline - digitálnou potlačou dosiek - je možné pre každý priestor ponúknuť vlastný charakter. Viacej tu

Čistota a hygiénariešenia pre zdravotnícke zariadenia od Knauf AMF

Hygiéna a akustika

My u Knauf AMF vieme, že zdravotnícke zariadenia kladú vysoké nároky na hygiénu v miestnostiach a tým aj na stropoch. Ďalším aspektom, ktorému sa nie vždy venuje pozornosť, ale je rovnako dôležitý, je akustická klíma v miestnosti.

Viacej tu

Dokladovanie realizovaných konštrukcií

Dále

Dokladovanie realizovaných konštrukcií

 • Doklady predkladané pri predávání podhľadov AMF

  Veľmi často odpovedáme dotaz na doklady potrebné pri predávání stavby v rámci kolaudačného riadenia. Odpoveď je relatívne jednoduchá :

  Je nutné dodržať ustanovenia daná zákonem, tzn.:

  montážna firma, ktorá dielo predáva, vystavuje Vyhlásenie o zhode, kterým potvrdzuje zhodu prevedeného diela s odskúšaným vzorom, a predkládá doklady technických parametrov použitého systému.
  Viacej tu