Knauf AMFKnauf AMF

Další

Výpočty spotreby materiálu

 Podhľad s viditeľnou konštrukciou šírky 15/24 mm s vloženými doskami s ostrou (SK) alebo polozapustenou hranou (VT/VTS).

Rozmer miestnosti

Formát dosky [mm]
Konštrukcia [mm]
Stratné [%]      
Plocha celkom [m2]
Materiál M.j. Množství na m2 Množství celkem Ks celkem
m2
bm
bm
ks  
 

 Podhľad s viditeľnou konštrukciou šírky 15/24 mm s vloženými doskami s ostrou (SK) alebo polozapustenou hranou (VT/VTS).

Plocha celkom [m2]

Formát dosky [mm]
Konštrukcia [mm]
Stratné [%]      
Materiál M.j. Množství na m2 Množství celkem
m2
bm
bm
ks

 Podhľad s viditeľnou konštrukciou so zvýšenou odolnosťou vlhkosti šírky 24 mm s vloženými doskami s ostrou (SK) alebo polozapustenou hranou (VT/VTS).

Rozmer miestnosti

Formát dosky [mm]
Konštrukcia [mm]
Stratné [%]      
Plocha celkom [m2]
Materiál M.j. Množství na m2 Množství celkem Ks celkem
m2
bm
bm
ks  
 

 Podhľad so skrytou konštrukciou s doskami s hranou SF vkladanými zdola.

Rozmer miestnosti

Formát dosky [mm]
Konštrukcia [mm]
Stratné [%]      
Plocha celkom [m2]
Materiál M.j. Množství na m2 Množství celkem Ks celkem
m2
bm
bm
ks  
 

 Podhľad so skrytou konštrukciou s vloženými doskami s hranou GN/GN, dosky nie sú vyberateľné.

Rozmer miestnosti

Formát dosky [mm]
Stratné [%]      
Plocha celkom [m2]
Materiál M.j. Množství na m2 Množství celkem
m2
bm
bm
ks  
 

 Podhľad so skrytou konštrukcí s vloženými doskami s hranou AW/GN, dosky sú vyberateľné.

Rozmer miestnosti

Formát dosky [mm]
Stratné [%]      
Plocha celkom [m2]
Materiál M.j. Množství na m2 Množství celkem
m2
bm
bm
ks
 

 Podhľad so skrytou konštrukciou s vloženými doskami s hranou AW/GN, dosky sú všetky vyberateľné.

Rozmer miestnosti

Formát dosky [mm]
Stratné [%]      
Plocha celkom [m2]
Materiál M.j. Množství na m2 Množství celkem
m2
bm
ks
ks
bm
ks

 Podhľad so skrytou konštrukciou s naklapnutými kovovými kazetami s hranou KLEMM, dosky sú vyberateľné.

Rozmer miestnosti

Formát dosky [mm]
Stratné [%]      
Plocha celkom [m2]
Materiál M.j. Množství na m2 Množství celkem
m2
bm
bm
ks

 Podhľad so skrytou konštrukciou so šrúbovanými doskami Heradesign®.

Rozmer miestnosti

Formát dosky [mm]
Stratné [%]      
Plocha celkom [m2]
Materiál M.j. Množství na m2 Množství celkem
m2
 
bm
ks