Knauf AMFKnauf AMF

Centrum dokumentů


Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné montážní podmínky

Všeobecné podmínky pro montáž podhledových systémů s požární odolností

Všeobecné podmínky použití desek Heradesign


Akustické vlastnosti

Minerál Thermatex


Kov MONDENA


Dřevo HERADESIGN


Minerál TOPIQ


 

Dále


Technické listy systémů

Systém A/A Systém A/A - skrytá konstrukce nerozebíratelná

Systém A/B Systém A/B - skrytá konstrukce rozebíratelná

Systém A/E Systém A/E - skrytý kovový

Systém B Systém B - přímá montáž

Systém B/WS Systém B/WS - stěnový obklad

Systém C Systém C - viditelná konstrukce

Systém C/SF Systém C/SF - podhled montovaný zdola

Systém F Systém F - chodbový

Systém I Systém I - paralení rastrový


Návod pro montáž stěnových aborbérů

Katalog konstrukcí a příslušenství k podhledovým systémům AMF


Technické listy produktů

Thermatex & Ecomin

Antaris C

Feinfresko

Feinstratos

Feinstratos micro perf

Filigran

Fresko

Laguna

Laguna micro perf

Mercure

Orbit

Planet

Schlicht /- HYGENA

Star

Heradesign

Heradesign fine

Heradesign fine PLUS

Heradesign fine A2

Heradesign superfine

Heradesign superfine PLUS

Heradesign superfine A2

Heradesign macro

Heradesign macro plus

Heradesign micro

Heradesign plano

Heradesign plano PLUS

Metall & Kombimetall

MONDENA glatt

MONDENA perforiert

Kombimetall perforiert

Acoustic Range

Thermatex Acoustic

Thermatex Acoustic dB 41

Thermatex Acoustic dB 43

Thermatex Acoustic RL

Thermatex Alpha

Thermatex Alpha HYGENA

Thermatex Alpha One

Thermatex Alpha HD

Thermatex Colour

Thermatex Alpha Schwarz

Thermatex Silence

Thermatex Thermofon /- HYGENA

Thermatex Aquatec /- HYGENA

Thermatex Symetra

Thermatex Symetra RG 2,5-10

Thermatex Symetra RG 4-10

Thermatex Symetra RG 4-16

Thermatex Symetra RG 4-16/4x4

Thermaclean

Thermaclean S weiss

TOPIQ®

TOPIQ Prime

TOPIQ Prime HYGENA

TOPIQ Efficient PRO

TOPIQ Efficient PRO HYGENA

Technické listy požárních systémů

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky pro montáž podhledů s požární odolností

TL0001 - detaily napojení na svislé a vodorovné SK konstrukce

Systém A/B Skrytá konstrukce - Systém A/B

TL 2-125 - REI 120 pod ŽB konstrukcí

Systém B Skrytá konstrukce - Systém B - samostatný požární předěl

TL 3-282 - EI 30(a←b) - Heradesign

TL 3-380 - EI 30(a←b) - Heradesign

TL 3-480 - EI 30(a←b) - Heradesign

Systém C Viditelná konstrukce - Systém C/24 mm - ochrana nosné konstrukce

z ocelových nosníků se železobetonovým záklopem

TL 4-020 až R60

TL 4-029 až REI120

TL 4-125 až REI90

TL 4-325 až REI120

TL 4-126 až REI90

TL 4-127 až REI120

TL 4-128 až REI120

TL 4-130 až REI60

TL 4-131 až REI60


Ecomin

TL 4-135 až REI60

z ocelových nosníků se plynosilikátovým nebo keramickým záklopem

TL 4-150 až REI60

z dřevěných trámů s dřevěným záklopem

TL 4-161 až REI45

TL 4-162 až REI30

střechy se sbíjenými vazníky

TL 4-170 až REI30

TL 4-370 až REI30

střechy z ocelových nosníků a trapézového plechu

TL 4-172 až REI30

TL 4-173 až REI60

TL 4-174 až REI30

Samostatný požární předěl

TL 4-180 - EI 30(a←b)

Systém I Paralelní rastrová konstrukce - Systém I - samostatný požární předěl

TL 8-180 - EI30 (a↔b)

TL 8-181 - EI30 (a↔b)