Knauf AMFKnauf AMF

Systém F30 uno

Dále

SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ PŘEDĚL S VYNIKAJÍCÍ ROZEBÍRATELNOSTÍ

Systém F30 uno představuje sofitikovou podhledovou konstrukci určenou pro ochranu únikových cest (při zahoření v mezistropním prostoru) i instalačních vedení v mezistropním prostoru. Nabízí požární odolnost EI 30 (a↔b) včetně vestavěných nebo podvěšených prvků při zachování maximální rozebíratelnosti. Podhledové desky tloušťky 40 mm (50 mm pro provedení Metall) se kombinují se širokopatkovými profily, případně se osazují pouze na okrajové profily.

Konstrukční varianty Systému F30 uno

Komponenty Systému F30 uno

Dodávaná provedení desek

AMF THERMATEX®:

 • THERMATEX® Star
 • THERMATEX® Finestratos/ Finestratos micro perforated
 • THERMATEX® Acoustic
 • THERMATEX® Kombimetall

Více o jednotlivých deskách na stránce Produkty

Dodávané typy konstrukcí

Nosný systém F30 uno se skládá z

 • Okrajového profilu MI3030W (30/30 mm pro napojení na stěnu, MI4030W pro napojení na sádrokartonové podhledy)
  nebo stupňovitého okrajového profilu ST-RWL-O doplněného sádrokartonovými pásky a páskem RokuStrip
 • Širokopatkových profilů DP100 s podélnými spojkami P31 a stěnovým upevněním P313, alternativně širokotpatkových profil DP50 s podélnými spojkami P11 a stěnovým upevněním P311
 • Závěsů Nonius úpro DP100/DP50 (horní+spodní díl+2xzávlačka)
 • Pro DP100 desky Thermacor 40 mm (výplň širokopatkových profilů)/pro DP50 výplň sádrovou hmotou v celém průřezu profilu
 • PRO DP100 desky Thermacor 19 mm (zakrytí širokopatkových profilů)

Detaily provedení napojení na stěnu, krytů na vestavěná nebo podvěšená svítidla viz technické listy
TL 8-181
TL 8-180

Rozebíratelnost jednotlivých variant systému F30 uno

 • Provozní stav
  Provozní stav Desky leží na širokopatkových profilech.
 • Přizvednutí desky
  Přizvednutí desky Deska se na jedné straně mírně přizvedne tak, aby spodní hrana desky byla nad úrovní horní desky Thermacor na širokopatkovém profilu.
 • VT 24
  Posunutí desky Deska se mírně vysune nad širokopatkový profil tak, aby ji bylo možné vyklopit.
 • VT-S 15
  Vyjmutí desky Desku je možné vyjmout bez dalších manipulací z podhledu.
 • SK-04
  Vstup jednou deskou Nejjednodušším zůsobem je odsunutí desky na vedlejší desku, doporučujeme podložit čistou tkaninou, aby se zabránilo poškrábání viditelné části desky.
 • Provozní stav
  Provozní stav Desky leží na okrajových profilech.
 • Přizvednutí desky
  Přizvednutí desky Deska se na jedné straně přizvedne tak vysoko...
 • Posunutí desky
  Posunutí desky .. aby ji bylo možné vodorovně posunout...
 • Vyklopení desky
  Vyklopení desky ... a na druhé straně vyklpit z konstrukce podhledu.
 • Manipulační prostor
  Manipulační prostor Pro maniupulaci s deskami je nutné mít volný prostor vysoký cca.270 mm (od líce podhledu).
 • Vstup jednou deskou
  Vstup jednou deskou Nejjednodušším zůsobem je odsunutí desky na vedlejší desku, doporučujeme podložit čistou tkaninou, aby se zabránilo poškrábání viditelné části desky.
 • Provozní stav
  Provozní stav Desky leží na okrajových profilech.
 • Provozní stav
  Provozní stav - detail uložení desky na okrajovém profilu Desky leží na okrajových profilech.
 • Přizvednutí desky
  Přizvednutí desky Deska se na jedné straně přizvedne nad úroveň sádrokartonových pásků.
 • Posunutí desky
  Posunutí desky Desku vysuneme nad pásky tak...
 • Vyklopení desky
  Vyklopení desky ...aby na druhé straně bylo možné vyklopit z podhledu.
 • Manipulační prostor
  Manipulační prostor Pro maniupulaci s deskami je nutné mít volný prostor vysoký cca.130 mm (od líce podhledu).