Knauf Ceiling SolutionsKnauf Ceiling Solutions

zpět

DESIGNBOARD FIX

DESIGNBOARD FIX

DESIGNBOARD/DESIGNLINE FIX

SYSTÉM PRO DESKOVÉ PODHLEDY A STĚNOVÉ OBKLADY

Bezchybně vyrovnané povrchy stěn a stropů vyžadují přesnost při instalaci. Jak příjemné je, když se to děje bez větší námahy, bez nářadí a lze to dodatečně upravit s milimetrovou přesností. DESIGNBOARD FIX je nehořlavý nosný systém pro skryté upevnění desek Knauf Designboard v provedení jak jako stěnové obklady, tak i podhledy. Unikátní technické řešení, využívající jako upevňovací prvek otočné klipy, které lze nastavit s milimetrovou přesností, fixující desky DESIGNBOARD na nosné profily konstrukce stěny nebo podhledu.

Dále

DESIGNLINE FIX

DESIGNBOARD/DESIGNLINE FIX

SYSTÉM PRO LAMELOVÉ PODHLEDY A STĚNOVÉ OBKLADY

Unikátní upevňovací systém DESIGNLINE FIX je nehořlavý nosný systém pro skryté upevnění lamel Knauf DesignLine v provedení jak pro stěnové obklady, tak i podhledy. Technické řešení, využívající jako upevňovací prvek nosný omega-profil a otočné klipy, které lze nastavit s milimetrovou přesností, fixujícíspolehlivě lamely DESIGNLINE na nosné profily konstrukce stěny nebo podhledu.

Podrobnosti

Vlastnosti
  • Reakce na oheň: A2-s1, d0 podle ČSN EN 13501-01
  • Univerzální použití pro stěnové obklady i podhledy
  • Možnost nastavení šířky spár mezi panely 0-20 mm (Bs1,d0) resp 0-10 mm (A2s1,d0), pro lamely 10-40 mm
  • Klasifikace podle ČSN EN 13501-1 jako systém
  • Možnost předmontáže nosné konstrukce před dodávkou desek

Oblasti použití

Zpracování se provádí v souladu s příslušnými normami a podrobnými dokumenty Knauf Design.


Použitelnost

  • Podhledy
  • Stěnové obklady
  • Akustické systémy

Montáž podhledů se systémem DESIGNBOARD FIX

Montáž stěnových obkladů se systémem DESIGNBOARD FIX