Knauf AMFKnauf AMF

zpět

THERMATEX® Alpha Schwarz

THERMATEX® Alpha SchwarzTHERMATEX Akustik

THERMATEX® Alpha Schwarz

Optimální řešení především pro prostory kin je možné dosáhnout s deskami THERMATEX® Alpha Schwarz. Splňují nejvyšší požadavky na zvukovou pohltivost a nabízí i další výborné stavebně fyzikální vlastnosti. Díky sofistikovanému konceptu umožňuje jednoduché zpracování a montáž.

Podrobnosti

Vlastnosti
  • Reakce na oheň: A2-s1, d0 podle ČSN EN 13501-01
  • Požární odolnost: REI30 - REI90 podle EN 13501-2 (v provedení podle příslušného technického listu)
  • Zvuková pohltivost: DIN EN ISO 354 αw = 1,00 podle DIN EN ISO 11654 NRC=0,90 podle ASTM C 423
  • Podélná vzduchová neprůzvučnost: Dn,f,w = 28 dB podle DIN EN ISO 10848(tloušťka 19 mm, podle zkušebního protokolu)
  • Odolnost vlhkosti: do 95% relativní vzdušné vlhkosti
  • Světelná odrazivost: pro černou barvu cca.3,8%
  • Tepelná vosidvost: λ = 0,040 W/mK podle DIN 52612
  • Propustnost vzduchu: PM1 (≤ 30 m³/hm²) podle DIN 18177
  • Barva: černá

Dostupné v provedení hran pro systém

Hodnoty zvukové pohltivosti

Ke stažení

Popis Vydání Typ dokumentu
Technický list Thermatex Alpha Schwarz XI/2016 Technický list
1 strana
Technický list THERMATEX Alpha Schwarz Apr. 2016 Technický list
1 strana
Technický list THERMATEX Alpha Schwarz Mrz. 2016 Technický list
PDF
1 strana